Nederland staat een geweldige bouwopgave te wachten. In het komende decennium moeten een miljoen huizen worden gebouwd. Maar de traditionele financiers geven niet langer thuis. Wie springt in het financieringsgat?

  • Toenemende regelgeving heeft banken zeer terughoudend gemaakt in het financieren van vastgoed.
  • Sinds de krediet- en schuldencrisis zijn zij ook steeds terughoudender geworden met vastgoedfinancieringen.
  • Banken steken hun geld in woningen of bedrijfspanden, maar niet in de grond en infra die nodig zijn om te kunnen bouwen.
  • Een vastgoedbank zou een optie zijn om de stagnatie bij ontwikkelprojecten vlot te trekken.

In dit artikel gaat Sylvester Eijffinger in op de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt waar Nederland de komende jaren mee te maken krijgt. In onze optiek wordt er behoorlijk ingezet op grote vastgoedontwikkelingen. Dat daar uiteindelijk een vastgoedbank een mooie oplossing zou kunnen zijn, onderschrijven wij.

Maar, er is ook een markt voor vastgoedtransformatie van bestaande objecten, waarbij ook sprake is van het realiseren van woningen of appartementen. En daarbij doelen wij zeker niet op het “verkameren” in de studentensteden.

We hebben inmiddels al een aantal ervaren vastgoedontwikkelaars van een financiering voorzien, vooruitlopend op een bancaire financiering of  verkoop. Deze financieringen worden door investeerders verstrekt, vaak in een pril stadium, waarbij er in de meeste gevallen nog geen vergunning is of er nog (aanzienlijk) verbouwd moet worden. Een investeerder heeft niets te maken met Basel III of IV! Zij beoordelen de achterliggende ondernemer(s) in combinatie met het opgebouwde trackrecord en het beoogde plan.

MK•Bedrijfsfinanciering richt zich op transformaties, waarbij grofweg een financiering nodig is van
€ 250.000,- tot € 2.000.000,-. Een mooi alternatief op de bancaire financiering, vaak ter overbrugging.

Op onze site onder het kopje “blogs” vind je een aantal van dergelijke succesverhalen.