De sterk gestegen rente in de afgelopen periode heeft grote invloed op de wereld van het beleggen in vastgoed. Doordat de huurwaarde nagenoeg gelijk is gebleven maar de rentelasten fors zijn gestegen, is de verhouding in de ICR (Interest Coverage Ratio) behoorlijk onder druk komen te staan. Deze ICR geeft aan in hoeverre je in staat bent rente te betalen over uitstaande schulden. Gevolg is dat de hoeveelheid eigen middelen die benodigd zijn om een financiering geregeld te krijgen de afgelopen tijd sterk is gestegen. Immers, hoe meer eigen middelen ingebracht worden hoe minder rente er betaald hoeft te worden.

Ervaren beleggers en/of ontwikkelaars laten zich hier niet door af schrikken en gaan op zoek naar panden waar zij waarde (en dus ook huurwaarde) aan toe kunnen voegen. Zo benaderde een cliënt mij voor de aankoop van een jaren-30 pand in Nijmegen. Het pand vertoont enig achterstallig onderhoud. De aankoopprijs ligt hier dan ook mee in lijn. In dit pand kunnen een aantal zelfstandige appartementen gebouwd worden. De bouw wordt deels in eigen beheer uitgevoerd en deels door externe partijen. Hierdoor worden de bouwkosten binnen de perken gehouden. De taxatie in the end state laat een fraaie nieuwe waarde van het vastgoed zien.

De overbruggingsfinanciering hebben wij geregeld via een informal investor. Naast  de aankoopprijs van het pand (80% bevoorschotting)  hebben wij een bouwdepot (100% bevoorschotting) voor de ontwikkelaar geregeld. Al naar gelang de bouw vordert kan hij een beroep doen op het bouwdepot. Als het pand klaar is en de huurders er in zitten, gaan wij voor deze vastgoedondernemer een financiering regelen voor de lange termijn.

Als u vragen heeft over beleggingspanden of over projectontwikkeling en financiering hiervan, neem dan gerust contact met ons op.