Midden in het centrum aan de Markt in Kerkrade heeft een lokale vastgoedondernemer een winkelpand met drie bovenliggende woningen aangekocht. Voor de financiering van het vastgoed is ondernemer via zijn tussenpersoon bij Robert de Bekker uitgekomen.

De eigenaar heeft nu meteen na de overdracht een omgevingsvergunning aangevraagd voor de transformtie van het ene deel van de winkel naar een woning. Het andere deel van de winkel wordt dan ingericht voor 4 (overdekte) parkeerplaatsen voor de woningen. Dit is in gang gezet na positief verlopen oriënterende gesprekken met de Gemeente.

Omwille van de transfomatie van de winkel naar woonbestemming is er een overbruggingsfinanciering via MK•Bedrijfsfinanciering aangevraagd.

De drie bovenliggende appartementen worden volledig gemoderniseerd en zijn uiterlijk 1 januari 2021 klaar voor verhuur. Twee van deze appartementen zijn al verhuurd, nog voordat de verbouwing klaar is. Ook de derde woning zal snel verhuurd zijn.

De overbruggingsfinanciering is verstrekt door een investeerder uit ons netwerk. Nadat de omgevingsvergunning is verkregen, de verbouwing en transformatie gereed is en alle woningen zijn verhuurd, zal er een herfinanciering door een verhuurhypotheekverstrekker plaatsvinden.

Ben je op zoek naar een zakelijke (overbruggings)financiering omdat het op dit moment niet binnen de lijntjes van een bank kleurt, wij brengen je graag in contact met een investeerder of gaan op zoek naar een maatwerk oplossing. Neem dan contact met ons op!