Een vastgoedondernemer heeft het pand aan de Boschdijk in Eindhoven, waar in het verleden Babydump was gevestigd, aangekocht. Het is de intentie om op deze plek met een oppervlakte van ongeveer 3.500 m2 een kleine 100 wooneenheden te gaan bouwen. Dat betreft woningen, appartementen en studio’s. Een definitieve invulling hiervan dient nog vergund te worden. Er zullen maximaal 8 verdiepingen komen.

Het perceel grenst aan de achterzijde aan de Johannes van der Waalsweg, waardoor er een ook ingang aan deze zijde gerealiseerd zal worden.

De achterzijde van het forse winkelpand wordt gesloopt, de voorzijde aan de Boschdijk blijft (tijdelijk) behouden. Dit betreffen o.a. nog bewoonde appartementen. Van de voor- naar achterzijde zal een doorsteek worden gemaakt, wordt een collectieve tuin aangelegd en zullen er voldoende parkeerplaatsen worden aangebracht.

Alle woningen zijn vooralsnog bestemd voor de verkoop.

Gezien het premature stadium is een bancaire vastgoedfinanciering nog niet aan de orde. Een investeerder financiert de aankoop van het vastgoed. Door verkoop van de woningen, zal het project zich uiteindelijk zelf gaan financieren.

Trots dat wij voor dit uitermate mooie project de financiering hebben mogen en kunnen verzorgen. Wil je meer weten over dit project of over andere vormen van zakelijke (vastgoed)financieringen, neem dan contact met ons op.