Vanaf 2023 mag een ondernemer samen met zijn of haar partner nog maar tot 700.000 euro onbelast lenen van zijn of haar eigen vennootschap(pen). Een uitzondering is er voor de financiering van de eigen woning.

Dit wordt geregeld met het Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap, dat de Eerste Kamer in december 2022 heeft aangenomen. Deze maatregel was in 2018 al aangekondigd, waarbij in beginsel de grens 500.000 bedroeg. In het coalitieakkoord is aangekondigd dat deze grens wordt verhoogd van 500.000 euro naar 700.000 euro. Wanneer je als aanmerkelijkbelanghouder samen met je partner meer dan 700.000 euro leent, dan wordt het meerdere vanaf 2023 belast met 26,9 procent inkomstenbelasting alsof het een dividenduitkering is. Dit maximumbedrag geldt ook voor leningen vanuit je vennootschap aan een persoon en zijn/haar partner samen die met jou of je partner is verbonden. Omdat het eerste toetsmoment 31 december 2023 is, heb je tot dat moment de tijd om bovenmatige schulden zoveel mogelijk af te lossen.

Wanneer je de uitstaande lening(en) bij je B.V. wil aflossen, zijn er meerdere opties:

  • wanneer er voldoende liquide middelen zijn, kan de lening daarmee worden afgelost of afgebouwd;
  • dividend uitkeren > houd rekening met het gesplitste tarief vanaf 2024;
  • vastgoed verkopen of overdragen;
  • herfinancieren, waarbij niet meer de gehele schuld aftrekbaar is maar rekening wordt gehouden met een forfaitair rentebedrag.

Voor deze laatste variant kun je onze expertise inschakelen. We kunnen je begeleiden met de herfinanciering van (verhuurd) vastgoed bij banken, buy-to-let geldverstrekkers of investeerders die de financiering, welke vanuit je eigen vennootschap is verstrekt, overnemen.

Neem gerust contact met ons op!