Nederland (en de rest van de wereld) is in de ban van het Coronavirus. De gevolgen zijn de afgelopen dagen in rap tempo helder geworden.

Veel MKB-ondernemers hebben te maken met dalende of zelfs wegvallende omzetten, waarmee sturen op de liquiditeiten van levensbelang is geworden. Gelukkig heeft de overheid meteen maatregelen getroffen middels een steunpakket.

De acties die je als ondernemer, wel of niet in samenwerking met je accountant, kan nemen worden breeduit gedeeld. Voor alle zekerheid de belangrijkste:

  • uitstel betaling of verlaging voorlopige aanslag en lage rente (0,01%) bij de belastingdienst;
  • werktijdverkorting aanvragen voor je personeel (vergoeding van 70% naar 90%);
  • Acute steun € 4.000,- zwaar getroffen sectoren (horeca e.d.);
  • Bijzondere bijstand ZZP-ers welke niet terug betaald hoeft te worden.

Vervolgens zijn er diverse opties om je liquiditeiten, voor de korte maar ook langere termijn, op orde te hebben en te houden, om zodoende de continuïteit – voor zover mogelijk – te kunnen waarborgen:

  • Uitstel aflossingen bij je geldverstrekker;
  • Re lease > afgeronde investeringen alsnog leasen;
  • (American) factoring;
  • Verruiming BMKB-regeling (Borgstelling MKB-kredieten) waarbij de overheid garant staat;
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO).

De twee laatste regelingen dient de ondernemer zich te melden bij zijn kredietverstrekker, die vervolgens de aanmelding bij het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen indienen.

Alle grootbanken komen met versnelde processen, en houden ondernemers online op de hoogte:

Wij helpen u graag om er voor te zorgen dat de aanvraag voor uw bedrijfsfinanciering op de juiste wijze bij de bank wordt aangeleverd. Hoe completer de aanvraag, des te korter zal de doorlooptijd zijn.

Heb je als ondernemer vragen over (tijdelijke) uitbreiding van je liquiditietsbehoefte, neem dan contact met ons op.

Wij wensen alle ondernemers die met dit onvoorziene fenomeen te maken hebben veel sterkte. Laat je niet kisten!