Dat samenwerking alleen maar voordelen op levert is al lang bekend.

Een goed voorbeeld hiervan is de Coöperatie Samen Zorgzaam U.A. in Apeldoorn. Dit betreft een samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige medewerkers in specifieke thuiszorg. De samenwerking is op vele terreinen van administratie, facturatie, opleiding maar ook elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om contracten met zorgverzekeraars af te sluiten wat als individuele zzp zorgondernemer nagenoeg onmogelijk is. Met een platte organisatie structuur in Apeldoorn is het mogelijk om al deze voordelen te behalen tegen minimale kosten. Daarnaast geldt dat de kosten op deze manier over vele schouders worden verdeeld.

De zorgmedewerkers bieden onder de naam Palliaterm intensieve terminale zorg aan mensen die graag in hun eigen omgeving willen sterven. Als u onverhoopt te horen krijgt dat u ongeneeslijk ziek bent, levert dit heftige gevoelens en gedachten op. Het betekent dat u moet denken over waar u het liefst de laatste fase van uw leven door wilt brengen, met wie en op welke wijze. Palliaterm maakt thuis sterven mogelijk. De behandeling is niet gericht op genezen, maar op de kwaliteit van leven. Door zorgvuldig te overleggen met de zorgverleners van Palliaterm blijft u de regie over de laatste levensfase in eigen hand houden en dat geeft kracht en energie.

Dat er aan deze manier van zorg grote behoefte is laat de sterke groei van de laatste jaren wel zien. Maar door deze groei is er een behoefte aan werkkapitaal ontstaan. Betalingen aan de zorgmedewerkers wil de coöperatie snel en op tijd voldoen. De gelden die van zorgverzekeraars en uit PGB-budgetten vanuit de SVB komen, vormen daarmee niet altijd een match. Om dit te overbruggen was er behoefte aan een krediet in rekening courant.

Dietske van Maanen, bestuurder bij de coöperatie, heeft zich tot Twan Vulik van MK•Bedrijfsfinanciering gewend met de vraag om de mogelijkheden te bekijken voor een kredietfaciliteit. Ondanks het feit dat financiering van een zorgcoöperatie via de nieuwe digitale weg van kredietaanvragen Fundr in eerste instantie nog wel een uitdaging was, is deze financiering van werkkapitaal gevonden bij huisbank Rabobank.
Door onze bemiddeling heeft dit geresulteerd in een rekening courant krediet tegen zeer gangbare tarieven en scherpe voorwaarden.

Mocht u ook behoefte hebben aan advies over werkkapitaal of een zakelijke lening of heeft u een andere vraag op het gebied van zakelijke krediet, neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.