Harbor Gym is training at its finest. Voor uitdagende en professionele workouts op het gebied van private training kon je altijd al terecht bij Tycho Jacobs en zijn team aan de Dokstraat 255 in Nijmegen. Al snel bleek dat de belangstelling van particulieren en bedrijven zo groot was dat Tycho ruimte zag voor een tweede vestiging.

De zoektocht naar een geschikt pand werd gestart maar het viel nog niet mee om dit te vinden. De droom voor een tweede vestiging bleef echter bestaan. Dan schrijven we begin 2020 met alle gevolgen van dien. Uitgerekend nu komt het ideale pand voorbij. De ING aan de Mariënburg vertrekt en dit pand is qua oppervlakte, technische installatie zoals luchtverversing en indeling, ideaal. Gedreven als hij is laat Tycho zich echter niet tegen houden en werkt zijn plan uit.

Twan Vulik van MK•Bedrijfsfinanciering is geen onbekende voor Tycho. Zowel bij de start van de onderneming als bij de aankoop van het eerste vestiging, heeft MK•Bedrijfsfinanciering de begeleiding van de financiering tot een succesvol einde gebracht. Ook nu werd in nauwe samenwerking een gedegen onderbouwd businessplan opgesteld en aan de bank gepresenteerd. Wie beweert dat banken in deze tijd geen financieringen voor nieuwe investeringen verstrekken zit er in dit geval echt naast. Rabobank Rijk van Nijmegen, met accountmanager Maurice de Bruijn voorop, geloofde in het plan en de financiële onderbouwing en hebben in deze lastige tijd – in een branche die het niet gemakkelijk heeft met alle sluitingen – toch de financiering verstrekt.
Twan: “Voor een goede ondernemer en een goed plan is altijd ruimte voor financiering”. In dit geval heeft Rabobank dit ook waar gemaakt, chapeau.

Zoals op de foto te zien is wordt er hard gewerkt aan de verbouwing. Hopelijk kan de fitness branche snel weer open en valt dit mooi samen met de opening van de tweede vestging. Tycho en zijn team staan in ieder geval te popelen. MK•Bedrijfsfinanciering is trots om ook deze keer Tycho succesvol geholpen te hebben bij het krijgen van een zakelijke lening voor deze tweede vestiging in Nijmegen. Wij houden je uiteraard op de hoogte van de voortgang.