Benefil Nederland B.V. is een onderneming die ‘specialisatieklussen’ uitvoert, zoals het liften van verzakte vloeren, vullen van holle ruimtes en het geven van grondinjecties. Het liften van verzakte vloeren is een specialistische klus. Hiervoor hebben zij een goed getraind team dat zowel de schuiminstallatie als de laserapparatuur met volledig specialisme beheerst. Ook behoort het vullen van holle ruimtes tot dit specialistisch werk en dat vergt veel expertise. Men moet alert zijn op de omgeving, zowel vóór, tijdens als na het vullen van de ruimte. Benefil Nederland B.V. heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren en het opleiden van hun wereldwijde dealernetwerk. Grote weg- en waterbouwondernemingen behoren tot hun opdrachtgevers.

Door de groei die de onderneming doormaakt, heeft men de wens uitgesproken het pand wat sinds kort wordt gehuurd, na een verhuizing in de zelfde straat, aan te gaan kopen. Om redenen komt de gevraagde vastgoedfinanciering te vroeg om bancair verstrekt te worden, daarom is er als overbrugging gekozen om de financiering door een investeerder te laten verstrekken. De verwachting is dat de lening binnen drie jaar bancair kan worden geherfinancierd.

Met deze tijdelijke oplossing kunnen ondernemers hun droom uit laten komen en kan het bedrijfspand naar hun eigen wensen worden ingericht.

Ook nu hebben we voor een oplossing gezorgd, en is het niet linksom, dan zeker rechtsom. Heb jij een financieringscasus die moeizaam verloopt, neem dan gerust contact met ons op.