De voormalig eigenaar van deze woning aan de doorgaande weg in Smilde, wilde om redenen op korte termijn van de woning af. De woning is vervolgens aangekocht door een investeringsmaatschappij, die een vlotte afwikkeling kan garanderen.

Deze investeringsmaatschappij is al geruime tijd actief op de markt van aan- en verkoop van woningen. Er wordt aangekocht zonder ontbindende voorwaarden, en deze zekerheid van verkoop kan voor een verkoper van pas komen in geval dat bijvoorbeeld dubbele hypotheeklasten de pan uit reizen, maar ook bij echtscheiding, emigratie en in sommige gevallen ook bij gedwongen verkoop biedt dit een uitkomst.

De woning in Smilde wordt via Funda te koop aangeboden.

Gezien het overwegend kortlopende karakter hebben wij de overbruggingsfinanciering via een investeerder uit ons netwerk geregeld. Bij verkoop wordt er weer afgelost.

Ben je op zoek naar een vastgoedfinanciering voor eigen gebruik, voor de verhuur, of ter overbrugging voor bijvoorbeeld ontwikkeling, neem dan contact met ons op.