Bij het invullen van een zakelijke financieringsbehoefte vragen banken wat de ondernemer zelf in kan brengen. Geldverstrekkers doen dit om verschillende redenen. Inbreng van eigen geld geeft een signaal af dat je ook bereid bent als ondernemer risico te lopen en het geeft aan dat je achter de haalbaarheid van je ondernemingsplan staat.

Nu heeft niet iedere ondernemer geld op de plank liggen om bij een investering voldoende eigen vermogen in te brengen. Ophogen van de woninghypotheek om geld vrij te maken en in de onderneming in te brengen, is dan een mogelijkheid. Activa die op de balans staan (her)financieren, bijvoorbeeld middels een leasevorm, is een andere mogelijkheid.

Bij een financieringsaanvraag tellen ook de achtergestelde leningen mee als eigen vermogen. Achtergesteld bij de bank betekent dat in principe pas op de lening mag worden afgelost nadat de bank is afgelost. Vele varianten hierop zijn mogelijk. Een achtergestelde lening wordt vaak verstrekt door “family and friends” .

Ook in deze casus heeft de  jonge ondernemer zelf onvoldoende eigen geld om de aanvraag bij de bank te kunnen laten slagen. Zijn vader wil hem echter graag helpen zijn plan te realiseren. In een gesprek met vader kwam naar voren dat deze verschillende beleggingspanden in zijn bezit heeft. Door een pand te herfinancieren middels een vastgoedfinanciering, in dit geval via Nestr Smart Finance, en dit geld te lenen aan zijn zoon middels een achtergestelde lening, ligt er nu een aanvraag voor de op te starten onderneming van zoon bij de bank, die naar alle waarschijnlijkheid positief zal worden ingevuld. In dit specifieke geval is er sprake van een stapelfinanciering met o.a. crowdfunding, daar zal ik later in een blog op terugkomen zodra het financieringstraject is afgerond.

Kortom, er zijn meerdere wegen – en soms tussenstappen nodig – om een financiering zodanig voor te bereiden dat deze ook wordt gehonoreerd. Ervaring en creativiteit spelen hierbij een belangrijke rol en laten wij dat bij MK•Bedrijfsfinanciering meer dan voldoende in huis hebben! Ook geïnteresseerd of nieuwsgierig geworden, neem dan gerust contact met ons op.