Aan het Arendsplein in Oosterhout (N.Br.) waren in het verleden alle drie de grootbanken vertegenwoordigd met een eigen vestiging. Inmiddels zijn deze allemaal verdwenen. De Gemeente Oosterhout heeft in haar stadsvisie gesproken over “wonen terug in de stad” als één van de belangrijkste ambities van de stad.

Door het wonen (terug) in de binnenstad te brengen, ontstaat er weer een nieuwe dynamiek, die past bij het historische centrum. De woonbebouwing dient geschikt te zijn voor alle doelgroepen; jong, oud, één- en meerpersoonshuishoudens.

Door de transformatie van dit voormalig bankgebouw (ING), zoeken deze vastgoedontwikkelaars aansluiting bij de wens die de Gemeente Oosterhout aanspreekt. Het pand is al enige tijd in eigendom, het is nog niet tot een daadwerkelijke vergunning gekomen omdat er niet voldaan kon worden aan de parkeernorm. Onlangs zijn er van een directe buurman meedere parkeerplaatsen gehuurd, zodat wordt voldaan aan de parkeernorm en de vergunningsaanvraag in gang kan worden gezet.

Vanwege het ontbreken van een vergunning, wordt de (her)financiering verstrekt door een investeerder. Wanneer de vergunning er is, zal de investeerder uit een bancaire financiering worden afgelost.

Een mooie ontwikkeling op een plek waar ik zelf als bankier ook nog kort actief ben geweest. Extra leuk om hier dan een steentje aan bij te kunnen dragen.
Meer weten, neem gerust contact met ons op.