Een aantal branches, waaronder de horeca (en alles wat daar aan gerelateerd is), gaan nu daadwerkelijk last krijgen van deze tweede lockdown en mogelijk zelfs in financiële problemen komen. En dat is zuur! Het zijn juist die sectoren die met tomeloze inzet en mooie alternatieve en creatieve oplossingen aan de slag zijn gegaan.
De banken zullen nu niet automatisch te hulp schieten zoals in de eerste lockdown. Toen werden rente en aflossingen in sommige gevallen automatisch uitgesteld.

Zo behulpzaam als banken in het voorjaar waren, zo kritisch zullen zij nu zijn. En hoe vervelend ook, daar is wat voor te zeggen. Het heeft geen zin om je als ondernemer verder in de nesten te werken op het moment dat het toekomstperspectief steeds minder rooskleuriger of zelfs onverantwoord wordt.

In het voorjaar zijn de banken in feite automatisch onderdeel van “het probleem” geworden. Op dit moment kunnen zij een onderdeel van “de oplossing” worden. Dat betekent dat ondernemers met hun bank in gesprek moeten gaan, het is en blijft maatwerk.

Het is mooi om te zien dat een aantal ondernemers al weer terugpakken naar de initiatieven van de eerste lockdown. Zo zal de horeca waar mogelijk weer aan de slag gaan met afhaalmenu’s en brengservice. Maar is dat de oplossing, en met welke scenario’s moet je rekening houden wanneer het langer duurt dan deze 4 weken?

Wij adviseren je om snel met je huisbank in gesprek te gaan, maar doe dat dan wel met een plan. Een plan waaruit blijkt dat de continuïteit van je onderneming niet in gevaar komt. En neem daarin niet alleen de bank mee, maar denk daarbij ook aan andere stakeholders, zoals verhuurder, leveranciers en personeel.

Mocht je hulp nodig hebben, wij helpen je graag. Neem dan contact met ons op. Steek je kop in elk geval niet in het zand!