In het Land van Maas en Waal bezit een voormalig ondernemer een bedrijfspand met kantoorruimte. Dit pand is in het veleden voor eigen gebruik gebouwd. Zijn onderneming heeft hier een aantal jaar in gevestigd gezeten. Er is sprake van een ruime overwaarde in het onderpand.

Gezien de leeftijd zijn de activiteiten een aantal jaar geleden beëindigd en is het courante bedrijfspand inmiddels verhuurd. De financiering is door één van de grootbanken verstrekt. Onlangs liep de rentevasttermijn af en is de bank met ondernemer in gesprek gegaan. Naast een nieuw rentevoorstel werden ook alle andere voorwaarden tegen het licht gehouden.

De uitkomst betekende een hogere opslag op de rente, wat logisch is gezien het veranderen van de aard van de financiering (van eigen gebruik naar commercieel vastgoed). Waar ondernemer moeite mee had is het feit dat de aflossingvrije financiering om werd gezet naar een lening met lineaire aflossing. Door deze combinatie verhoogde de maandlast aanzienlijk.
Uitdrukkelijke wens van ondernemer is een aflossingsvrije lening. De rente is wat het is.

Voor deze ondernemer ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Dat is gevonden door hem in contact te brengen met een investeerder, die bereid is de financiering over te nemen, aflossingsvrij te verstrekken, tegen eenzelfde rentepercentage als door de bank is aangeboden. De looptijd is voor iets langere termijn. De herfinanciering heeft inmiddels plaatsgevonden.

Wil je een keer sparren over een financieringsvraagstuk, net als deze ondernemer, neem dan contact met ons op.