Na het overlijden van de langst levende ouder vererft het onroerende goed op de kinderen maar moet er over het algemeen wel afgerekend worden met de fiscus. Het onroerend goed is dan vaak al lange tijd in de familie, in dit geval al meer dan 60 jaar en soms moet de afweging gemaakt om of een deel te verkopen dan wel te herfinancieren.

Het is een afweging tussen de emotie van het te gelde maken van een deel van het familiebezit of een wat killere cijfermatige benadering.

En wat zijn de consequenties nu je dan ineens huurbaas bent geworden? En wat als er tussen de kinderen verschil van mening is ontstaan over de te volgen weg?

Een fiscalist van Konings en Meeuwissen Accountants en Belastingadviseurs te Nijmegen benaderde mij om te adviseren in dit vraagstuk. Na de pro’s en contra’s op een rijtje gezet te hebben voor de klant en een cijfermatige berekening gemaakt te hebben, is in dit geval in samenspraak met de familie gekozen voor het herfinancieren van de panden. Hierdoor konden niet alleen de successierechten worden voldaan, maar ook de uitkoop van familie worden bewerkstelligd.

In dit geval betreft het 3 monumentale panden in het centrum van Leiden, allemaal in verhuurde staat. Het geheel bestaat uit een residentieel deel van 6 appartementen en een 3-tal daaronder gelegen winkelpanden.

Door onze bemiddeling heeft Nestr Smart Finance met een zakelijke lening in de financieringsbehoefte voorzien.